So keres, Europa?! 2022 - Boli sme tam aj my!


So keres, Europa?! (Čo robíš, Európa?!) sa konal od 11. do 17. júla 2022. Podujatie tento rok hostilo hlavné mesto Albánska, Tirana. Mesto získalo titul európske hlavné mesto mládeže 2022 a tak sa na týždňovom podujatí v spolupráci s Phiren Amenca zúčastnilo 150 mladých ľudí zo 17 krajín, vrátane 7 rómskych a nerómskych mladých ľudí zo slovenského občianskeho združenia Ternipe s ich lídrom, Štefanom Vavrekom. Účelom podujatia je zvýšiť hlas rómskej mládeže na európskej úrovni, bojovať proti rasizmu a búrať stereotypy.

Prvý deň sa niesol v znamení cestovania a spoznávania. Druhý deň si každý mohol vybrať, v rámci ktorom workshopu by chcel cez týždeň pracovať. Medzi možnosti patrili: rómsky tanec a pieseň s Romanom Glaszom, tanec s tanečnou skupinou Ternipe, graffiti so španielskym tetovačom Lolo, divadelné predstavenie s rómskymi umelcami, tvorba politických meme s Anahitou Neghabat, posilnenie postavenia rómskych žien s Brisildou Taco a mediálna skupina s novinárom Olsi Sherifi. Keď každý si vybral najvhodnejší workshop, ktorý sa mu páčil, práca začala. Popoludní sme si našli čas aj na prehliadku mesta. Na tretí deň sme sa mohli dozvedieť viac o situácii albánskej rómskej komunity a následne sme navštívili mestskú samosprávu, kde prebehli ďalšie diskusie na danú tému. Štvrtý a piaty deň sme v aktivitách na workshopoch pokračovali plnou parou, keďže v piatok večer v centre mesta predstavili všetky skupiny svoje tance, hudby a tvorby. „Vystúpenie“ prebehlo veľmi dobre, účastníci aj domáci sa bavili výborne. Šiesty deň sme strávili zaslúženým oddychom na pláži v Durres. Žiaľ, v posledný, siedmy deň prišiel čas na rozlúčku, keďže programy skončili.

Strávili sme nádherný týždeň v Albánsku, organizátori a účastníci dali všetku energiu do úspešného týždňa, čo sa aj podarilo. Stretli sme skvelých ľudí a veľa sme sa naučili aj na workshopoch a aj jeden od druhého. Dúfame, že môžeme sa zúčastniť aj na ďalšie So keres, Europa?! podujatie a budeme sa zbohatnúť minimálne rovnakými, ak nie väčšími zážitkami.

MládeŽ z gemera v osvienčime


Občianske združenie Ternipe bolo pozvané do poľského Osvienčimu, kde sa medzi 11. – 16. aprílom 2022 učili o rómskom holokauste. Akciu zorganizovala organizácia Phiren Amenca z Budapešti. Na prezentáciách sa zúčastnil vedúci združenia István Vavrek a 6 rómskych a nerómskych mladých ľudí, ktorí sa zoznámili aj s maďarskými, českými, bulharskými, macedónskymi, rumunskými, tureckými a španielskymi rómskymi a nerómskymi účastníkmi.

Aby sme sa zoznámili, deň po príchode organizátori vymysleli skvelé interaktívne, skupinové úlohy, takže do konca dňa sa všetci z 38 neznámych stali známy. Čas sme však netrávili len hraním hier, pretože sme sa rozprávali o rómskom holokauste a rómskom odboji, ako aj o udalostiach a krokoch, ktoré viedli k hrôzam koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nasledujúci deň sme vo svetle toho navštívili koncentračný tábor Auschwitz, ​​kde sme si prezreli expozície múzea. Prehliadka dojala každého, pretože na základe toho, čo sme videli a počuli, sme mohli nahliadnuť do hrôz, ktoré sa tam diali. Štvrtý deň sme navštívili koncentračný tábor Birkenau, kde sme si vypočuli ďalšie fakty a príbehy o nevinných mužoch, ženách a deťoch, ktorí sa tam dostali. Naša medzinárodná skupina zorganizovala spomienku pri pamätníku postavenom na mieste rómskych barakov. Obete sme si pripomenuli piesňou „Aušvicate hi kher báro“ a kvetmi. Posledný deň sa každý mohol podeliť o svoje pocity, zážitky a skúsenosti z uplynulých dní a následne sme uskutočnili spoločný brainstorming o boji proti rasizmu a rómskemu útlaku, aby sme v budúcnosti pomohli situácii a vnímaniu Rómov.

Počas týždňa sme sa veľa naučili, programy boli interaktívne, intenzívne a poučné. Dúfame, že minimálne rovnako dobré skúsenosti a poznatky budeme mať na seminároch o rómskom holokauste v nemeckom Buchenwalde a aj v izraelskom Jeruzaleme ešte v tomto roku.


Diana Filepová