Infro-pro
medzinárodné stretnutie - nemzetközi találkozó


V dňoch 23. – 24. februára 2024 sa žiaci ZŠsVJM Ferenca Kazinczyho zúčastnili medzinárodného stretnutia v Kokave nad Rimavicou, kde sa zoznámili s členmi budapeštianskej skupiny projektu INFO-PRO.
Počas stretnutia sa naši žiaci navzájom spoznali, zopakovali si aktivity, ktorých sa zúčastnili v jednotlivých krajinách, zahrali sa hry, zabavili sa a získali množstvo zážitkov.


2024.2.23-24-én tanulóink nemzetközi találkozón vettek részt Rimakokaván, ahol megismerkedtek az INFO-PRO projekt budapesti csoportjának tagjaival.
A találkozó során tanulóink ismerkedtek, áttekintették, hogy milyen foglalkozásokon vettek részt az egyes országokban, játszottak, szórakoztak, sok-sok élménnyel gazdagodtak.


Gabriealla Vavrek Hubay

Školenie trénerov v projekte o rómskych hrdinoch

V dňoch 27. až 29. januára sme boli v Budapešti na medzinárodnom školení projektu Rómski hrdinovia, na ktorom sa zúčastnili mladí tréneri z občianskeho združenia Ternipe a z Independent Theater Hungary.

Trojdňové školenie sa konalo vo Füszi, kde sme v prvý deň začali brainstorming o publikácii Rómski hrdinovia. V publikácii budú predstavené rómske osobnosti, ktoré majú inšpiratívny a úspešný životný príbeh pre rómsku komunitu a majoritnú spoločnosť. Ďalšie dva dni sme sa učili základy, štruktúru a proces workshopu Rómski hrdinovia, ktorý sa týkal rómskych drám, rómskych hrdinov, rôznych tímových hier a vedenia skupiny. Mladí školitelia budú v blízkej budúcnosti sami viesť workshopy pre skupiny mladých ľudí, preto je dôležité, aby boli pripravení a poznali svet workshopov, ako aj vlastnosti a zručnosti sebavedomého trénera.

Všetci sa veľa naučili a rozvíjali, vytvoril sa super medzinárodný tím. Atmosféra bola skvelá, všetci sa cítili, akoby sa poznali tisíc rokov, takže práca išla hladko. Už sa nevieme dočkať ďalšieho školenia v marci, tentoraz na Slovensku!


Diana Filepová

Hravé programovanie a robotika pre rómske deti

 V spolupráci s organizáciou The Foundation for Global Humany Dignity z Malty a občianskym združením Ternipe sa na Slovensku začína nový program.

 Od 19. do 21. januára 2024 sa v Rimavskej Sobote zišlo viac ako 10 mentorov zo Slovenska a 10 z Maďarska, aby sa pod vedením projektového tímu naučili základy Scratchu, celosvetovo známeho a používaného programovacieho jazyka a robotiky. Keďže projekt "Afterschool Geekery" sa zatiaľ osvedčil v Maďarsku, teraz majú možnosť rozšíriť ho na Ukrajinu a na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť utečeneckým, rómskym a znevýhodneným deťom možnosť naučiť sa zručnosti a vedomosti, ktoré by inak nemali možnosť získať. Môžu sa učiť programovať prostredníctvom programovacieho jazyka Scratch, ktorý hravou formou rozvíja ich logiku, kreativitu a ďalšie schopnosti. Môžu porozprávať príbehy bez slov a získať veľa úspechov pri programovaní a realizácii príbehu. Roboty Lego Spikes si deti zostavujú samy a len ich fantázia dokáže, aké postavičky chcú  z dielikov Lega vytvoriť. A po naprogramovaní sa roboty vedia kotúľať, pohybovať a dokonca aj vydávať zvuky.

 Všetky tieto vedomosti deťom odovzdajú naši vyškolení IT mentori po 3 dňoch offline a 8 príležitosných online školení. Deti nebudú známkované, budú sa učiť vlastným tempom, pretože najdôležitejšie je, aby sa bavili, nechali rozprúdiť svoju fantáziu, rozvíjali sa a vďaka zážitku z úspechu a hravého učenia sa stali motivovanejšími a cieľavedomejšími v štúdiu aj v škole.

 Diana Filepová

Projekt Občianskeho združenia Ternipe o rómskych hrdinoch

  Občianske združenie Ternipe v rámci svojho nového projektu hostilo v dňoch 9. až 11. novembra v Kúpeľoch Číž dvoch zamestnancov Independent Theater Hungary.

  Trojdňové stretnutie, tzv. kick-off, projektu Rómski hrdinovia bolo pre organizátorov dôležité, pretože práve tu sme sa mohli dozvedieť viac o aktivitách oboch organizácií. Štatutár OZ Ternipe prezentoval doterajšie úspechy a projekty. Neskôr sme predstavili našu brožúru slovensko-maďarských a zahraničných rómskych hrdinov, ktorú pripravili mladí účastníci v rámci nášho projektu „Naše práva a budúcnosť 2“. Tá poslúži ako podklad pre publikáciu pripravovanú v rámci projektu Rómski hrdinovia, v ktorej predstavujeme 10 rómskych hrdinov.

  Dvaja zamestnanci Independent Theater Hungary - Lucia Lakatos a Márton Illés k nám prišli z Budapešti, aby nás naučili metodiku a odovzdali materiály ich už niekoľko rokov úspešného workshopu o rómskych hrdinoch. Ukázali a vysvetlili priebeh workshopu, kde sme sa dozvedeli aj o tom, na čo by si mal dobrý tréner dávať pozor, ako komunikovať a správať sa k účastníkom. Spoznali sme pojem hrdina, prečítali sme rómske drámy a oboznámili sme sa s rómskymi hrdinami, ktorí v nich vystupujú. 

  Školenia sa v najbližšom čase zúčastní 8 mladých ľudí z Maďarska a 8 zo Slovenska, kde sa môžu sami naučiť pripravovať spomínanú publikáciu a môžu sa stať facilitátormi, aby priblížili svet workshopu v tejto téme čo najväčšiemu počtu mladých ľudí a mali čo najviac zaujímavých a dobrých skúseností v rámci neformálneho vzdelávania.

Diana Filepová

projekt info-pro 


V septembri sa na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Ferenca Kazinczyho začal realizovať projekt Erasmus+ s názvom INFO-PRO, v rámci ktorého dostalo 30 žiakov príležitosť zúčastniť sa na kurze programovania. Kurzy sa konajú raz týždenne a sú bezplatné v školskom roku 2023/2024. 

Počas stretnutí sa deti naučia základy herného programovacieho jazyka UNITY. Naším cieľom je do konca školského roka pripraviť hru pre zvyšok triedy. Okrem programovania sa žiaci zúčastňujú aj na zážitkových skupinových aktivitách, ktoré rozvíjajú ich schopnosti riešiť problémy a učia sa pracovať v tímoch. Počas jarných prázdnin sa uskutoční dvojdňová exkurzia so skupinou z Budapešti a počas letných prázdnin pôjdu účastníci na táborenie do Viedne.


Szeptemberben elindult a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában az INFO-PRO elnevezésű Erasmus+ projekt, amelynek keretében 30 tanulónak lehetősége nyílik, hogy bekapcsolódjon egy programozói tanfolyamba. A foglalkozások heti egy alkalommal, ingyenesen zajlanak a 2023/2024-es tanévben. 

A foglalkozások során a játékkészítő UNITY programnyelv alapjait sajátítják el a gyerekek. Célunk, hogy a tanév végére elkészítsenek egy olyan játékot, amely a többiek számára is elérhetővé válik. A programozás mellett a tanulók élménypedagógiai csoportfoglalkozásokon is részt vesznek, hogy problémamegoldó készségeik fejlődjenek, illetve megtanuljanak csapatban dolgozni. A tavaszi szünetben lehetőség nyílik egy 2 napos kirándulásra a programban résztvevő budapesti csoporttal, illetve a nyári szünidőben a program résztvevői táborozáson vesznek részt Bécsben.

Gabriella Vavrek Hubay

projekt INFO-PRO

Od marca 2023 do augusta 2024 sa Ternipe v spolupráci s ÖJAB v Rakúsku, NoBad Kid a Pressley Ridge Hungary a 2K2 v Maďarsku zapojí do projektu INFO-PRO (INteractive FOcus on PROgramming) (2022-2-AT01-KA220-YOU-000094981) v rámci Erasmus+.

Cieľom projektu je poskytnúť 30 znevýhodneným žiakom základných škôl príležitosť naučiť sa programovať a vyvíjať hry. V rámci projektu sa žiaci zúčastnia aj na stretnutiach zážitkového vzdelávania. Partnerom projektu je Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc v Tornali.

30 hodinový tréning zážitkového vzdelávania pre učiteľov v rámci projektu sa uskutočnilo 7. - 9. júla 2023 vo Váci.


INFO-PRO projekt

2023 márciusától 2024 augusztusáig a Ternipe szervezet az ausztriai ÖJAB, a magyarországi NoBad Kid Alapítvány, Pressley Ridge Magyarország és 2K2 szervezetekkel együttműködve bekapcsolódik az INFO-PRO (INteractive FOcus on PROgramming) elnevezésű Erasmus + projektbe (2022-2-AT01-KA220-YOU-000094981).

A projekt célja, hogy 30 hátrányos helyzetű alapiskolás tanuló számára biztosítsa, hogy megtanuljanak programozni, illetve játékot fejleszteni. A projekt részeként a tanulók élménypedagógiai foglalkozásokon is részt vesznek. A projekt partnereként a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában zajlanak a foglalkozások.

A projekten belül elsőként tanároknak biztosítottunk 30 órás élménypedagógiai képzést, amelyre Vácon került sor 2023.7.7-9-én.Gabriella Vavrek Hubay 

"Naše práva a budúcnosť 2" - školenie 


Študenti stredných a vysokých škôl sa v dňoch 10. až 12. júla zúčastnili na trojdňovom workshope v obci Valice, ktorý zorganizovalo OZ Ternipe v rámci projektu "Naše práva a naša budúcnosť 2". Školiteľom študentov bol Gábor Bernáth z Maďarska, ktorý okrem toho, že je odborníkom na komunikáciu a univerzitným profesorom, rád pracuje aj s rómskymi komunitami a rómskou mládežou.

 V prvý deň, po príchode všetkých účastníkov do ubytovacieho zariadenia, sa školenie začalo krátkym úvodom. Potom sme prešli k hlavnej téme školenia, histórii Rómov, a v chronologickom poradí sme si zopakovali ich sociálnu situáciu v priebehu času, ktorej sme sa potom v nasledujúcich dňoch venovali rôznymi metódami, aby sme sa čo najaktívnejšie naučili veľa užitočných a nových poznatkov. Na záver sme sa podelili o vlastnú rodinnú históriu a rodokmeň, pretože poznanie minulosti a zachovanie jej hodnôt je dôležitým dedičstvom pre budúcnosť.

 Ďakujeme Gáborovi Bernáthovi za komplexné školenie, workshop bol užitočný pre študentov stredných aj vysokých škôl.
                                                                 
                                                                                                                                                                      Bc. Cynthia Ferkóová

Jogaink és jövőnk 2. – Iskolázás roma fiataloknak

 

Július 10-12. között középiskolás és egyetemista fiatalok három napos workshopon vettek részt Vály községében, amelyet a Ternipe polgári társulás szervezett a "Jogaink és jövőnk 2" projekt keretein belül. A diákok számára tartott képzés oktatója a magyarországi Bernáth Gábor volt, aki mindamellett, hogy kommunikációs szakértő és egyetemi tanár, szívesen foglalkozik roma közösségekkel és roma fiatalokkal egyaránt.

 

Az első napon, miután mindenki megérkezett a szálláshelyre, egy rövid ismerkedéssel kezdődött a képzés. Aztán rátértünk a fő témakörre, a roma nép történetére, és kronológiai sorrendben áttekintettük az idők során kialakult társadalmi helyzetüket, amellyel aztán a következő napokban is foglalkoztunk különböző interaktív tanulási módszereket alkalmazva, így minél aktívabban tudtuk elsajátítani a megannyi hasznos és új ismereteket. Zárásképpen családi fényképeken keresztül megosztottuk egymással családunk történetét és családfáját, mivel a múlt ismerete, értékeinek megőrzése fontos örökség a jövőnek.

 

Köszönjük a tartalmas képzést Bernáth Gábornak, a workshop hasznos volt a középiskolások és a főiskolások számára is egyaránt.


                                                                                                                                                                                      Bc. Cynthia Ferkóová
gemarofest 

Podujatie Gemarofest sa konalo 17. marca 2023, v Mestskom kultúrnom stredisku Tompa Mihálya v Tornali, ktoré sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Diváci boli svedkami skutočne kvalitnej šou. Preto niet divu, že lístky na koncert sa rýchlo vypredali a účinkujúcich vrelo prijalo 400-členné hľadisko.

Mali sme možnosť zúčastniť sa vystúpení vynikajúcich hudobníkov a umelcov. Ako prvá sa na pódium postavila na Slovensku populárna kapela Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou. Potom sme počuli dvoch výborných hudobníkov: Rolanda Horvátha a Tibora Kökényho, ktorí nastúpili na pódium v sprievode svojich kapiel. Videli sme Adriána Szajkóa, kontrabasistu a pedagóga, ktorý spolupracuje s viacerými kapelami a hrá hudbu v žánroch jazz, cigánska a tanečná hudba. Na našom pódiu sme mohli privítať aj excelentnosti Budapešti, ako Dávid Varga - džezový spevák, pedagóg, Richárd Dankó - dirigent, klavirista a skladateľ, László Horváth - víťaz súťaže najlepšieho primáša v 2021, člen 100-členného cigánskeho orchestra a János "Patyó" Dombi - ktorý je od mladosti výborným cimbalistom. Potom sme sa mohli zúčastniť vystúpenia jednej z najvýznamnejších maďarských hudobných formácií Swing a la Django, ktorú ako prekvapivý hosť sprevádzal huslista Lajos Sárközi, nedávno ocenený s cenou Ferenca Liszta. Kapela mala obrovský úspech. Hosťujúcim spevákom Swing a la Django bol Attila Kökeny, držiteľ Ceny Ivána Szenesa, ktorý oslnil publikum svojim nádherným hlasom. Na pódiu sme videli Jancsiho Rigóa, ktorý v roku 2009 získal ocenenie Najlepší spevák rómskej piesne na Slovensku. V neposlednom rade Margit Bangó, držiteľka Kossuthovej ceny a kráľovná cigánskej hudby, oslnila publikum svojím osobitým hlasom a osobnosťou.

Študenti hľadajú pozitívne vzory -
naše práva a budúcnosť 2.

Občianske združenie Ternipe uskutočnilo v dňoch 2. až 4. decembra 2022 školenie v rámci projektu „Naše práva a budúcnosť 2“. Školenie sa zúčastnili stredoškoláci a vysokoškoláci, pre ktorých prednášal a workshopy robil predovšetkým Rodrigó Balogh, maďarský herec, režisér a spisovateľ.

Prvý deň, po príchode všetkých do hotelu Csillagház v Rimavskej Sobote, sme začali školenie krátkym predstavením. Potom sme s Rodrigom Baloghom prebrali tému Kto je hrdinom? v rámci workshopu Roma Heroes. Po krátkych prezentáciách sme sa rozhodli, či postavy v príbehoch sú hrdinovia a ak áno, prečo. Keď sme pochopili pojem hrdina, podelili sme sa o to, kto je náš hrdina. Najčastejšie išlo o člena rodiny, priateľa alebo učiteľa, ktorí zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu.

Na druhý deň sme opäť začali školenie s Rodrigom, ktorý nám predstavil stručné dejiny rómskej drámy a divadla v Európe a ukázal nám inštitucionalizované a neinštitucionalizované rómske divadlá v rôznych európskych krajinách. Po tomto všetkom, reflektujúc predchádzajúci deň, sme sa museli v krátkosti podeliť o vlastný hrdinský čin. Z nich sme vybrali štyri príbehy, ktoré sme museli nejakou formou prezentovať vytvorením štyroch skupín. Vybrali sme si písanie básne, kreslenie, dramatické scény a videotvorbu. Po krátkej príprave každý predstavil spracované príbehy.

Na tretí deň štatutár OZ Ternipe, Štefan Vavrek prednášal o maďarských rómskych hrdinoch na Slovensku. Každý účastník mal pomenovať každodenného rómskeho hrdinu zo svojho okolia, ktorého meno si myslí, že je hodné, aby bolo zahrnuté do pripravovanej brožúry na túto tému. Cieľom školenia je preto okrem iného zostaviť brožúru, v ktorej budú uvedení významní hudobníci, učitelia, herci, alebo s iným povolaním, žijúci či zosnulí maďarskí Rómovia zo Slovenska. Na záver zamestnankyňa OZ, Diana Filepová predstavila podujatia a programy, na ktorých sa členovia združenia zúčastnili v roku 2022.

Školenie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére, mohli sme sa dozvedieť veľa užitočných a dôležitých informácií. Na workshopoch sa do úloh mohol zapojiť každý a tak naša pozornosť a nadšenie ani na minútu neopadli. Školenie bude pokračovať 7. januára v Budapešti, kde sa zúčastníme školenia Gábora Bernátha. 7. marca študenti predstavia v dvoch školách maďarských rómskych hrdinov na Slovensku a rozdajú o nich vyrobenú brožúru.

Mladí ľudia z Gemera navštívili múzeum holokaustu Jad Vašem


Posledným miestom seminára o rómskom holokauste bolo izraelské sväté mesto Jeruzalem. Tohto seminára sa zúčastnili 4 členovia občianskeho združenia Ternipe 10.-13. októbra.. Počas štyroch dní sme navštívili múzeum holokaustu Jad Vašem, kde sme si mohli ďalej rozširovať vedomosti o holokauste, ako aj zúčastniť sa rôznych prednášok a workshopov. Okrem tejto významnej zastávky samozrejme nemohla chýbať ani prehliadka pamiatok. Navštívili sme Staré Mesto, Múr nárekov, Baziliku svätého hrobu, prešli sme sa po Via Dolorosa, videli Getsemanskú záhradu a mnoho ďalších pamiatok. Navštívili sme aj komunitné centrum Domari Gypsies, kde nám rozprávali o živote a zvykoch komunity žijúcich v Izreali.

Táto séria o holokauste nám dala veľa vedomostí a skúseností a máme veľké šťastie, že sme sa ich mohli zúčastniť. Ďakujeme pre Phiren Amenca za príležitosť a dúfame, že bude pokračovať vo svojej užitočnej práci na túto tému, aby sa ešte viac mladých ľudí dozvedelo o rómskom holokauste a pripomenulo si toto temné obdobie minulosti a aby sa už neopakovalo.

Mladí ľudia z Gemera v nemeckom Buchenwalde


V dňoch 7. až 10. augusta sa 9 mladých ľudí z občianskeho združenia Ternipe zúčastnilo na druhom seminári o holokauste, ktorý bol po Auschwitz-Birkenau Buchenwald.

V rámci seminárov organizovaného Phiren Amenca sme po Poľsku mohli navštíviť mesto Weimar v Nemecku, kde sme si mohli rozšíriť vedomosti o rómskom holokauste. Deň po príchode sme sa zúčastnili rôznych aktivít s medzinárodnou skupinou, kde sa všetci navzájom podelili o to, ako holokaust zasiahol ich krajinu. Na druhý deň sme navštívili Buchenvald neďaleko Weimara, ktorý od roku 1937 slúžil ako mužský pracovný tábor. Počas dvojhodinovej prehliadky nám porozprávali o hrôzach, ktoré sa tam udiali. Potom v rámci spevu a recitácie sme urobili krátku spomienku pred pamätníkom stojacim na mieste rómskeho baraku. Po návšteve tábora sme mali možnosť rozprávať cez videohovor s Evou Fahidiovou, ktorá prežila holokaust. Po rozhovore nezostalo ani jedno oko suché, keďže všetkých sa jej príbeh veľmi dotkol. Veľmi náučné a emotívne dva dni sme zakončili tým, že sa každý podelil o svoje myšlienky, aj keď bolo ťažké nájsť slová.

Sme veľmi radi, že sme mohli navštíviť koncentračný tábor Buchenwald, pretože je dôležité nezabúdať na toto temné obdobie dejín a rozširovať si vedomosti vo vzťahu k téme, aby sme ich mohli zdieľať s ostatnými. Hoci sme tam strávili len dva dni, dozvedeli sme sa viac a pocítili viac emócií. Dúfame, že na poslednom mieste seminára, Jad Vašem v Jeruzaleme, sa nám podarí vstrebať rovnaké množstvo informácií a získať ucelený obraz o nie tak známom rómskom holokauste.


So keres, Europa?! 2022 - Boli sme tam aj my!


So keres, Europa?! (Čo robíš, Európa?!) sa konal od 11. do 17. júla 2022. Podujatie tento rok hostilo hlavné mesto Albánska, Tirana. Mesto získalo titul európske hlavné mesto mládeže 2022 a tak sa na týždňovom podujatí v spolupráci s Phiren Amenca zúčastnilo 150 mladých ľudí zo 17 krajín, vrátane 7 rómskych a nerómskych mladých ľudí zo slovenského občianskeho združenia Ternipe s ich lídrom, Štefanom Vavrekom. Účelom podujatia je zvýšiť hlas rómskej mládeže na európskej úrovni, bojovať proti rasizmu a búrať stereotypy.

Prvý deň sa niesol v znamení cestovania a spoznávania. Druhý deň si každý mohol vybrať, v rámci ktorom workshopu by chcel cez týždeň pracovať. Medzi možnosti patrili: rómsky tanec a pieseň s Romanom Glaszom, tanec s tanečnou skupinou Ternipe, graffiti so španielskym tetovačom Lolo, divadelné predstavenie s rómskymi umelcami, tvorba politických meme s Anahitou Neghabat, posilnenie postavenia rómskych žien s Brisildou Taco a mediálna skupina s novinárom Olsi Sherifi. Keď každý si vybral najvhodnejší workshop, ktorý sa mu páčil, práca začala. Popoludní sme si našli čas aj na prehliadku mesta. Na tretí deň sme sa mohli dozvedieť viac o situácii albánskej rómskej komunity a následne sme navštívili mestskú samosprávu, kde prebehli ďalšie diskusie na danú tému. Štvrtý a piaty deň sme v aktivitách na workshopoch pokračovali plnou parou, keďže v piatok večer v centre mesta predstavili všetky skupiny svoje tance, hudby a tvorby. „Vystúpenie“ prebehlo veľmi dobre, účastníci aj domáci sa bavili výborne. Šiesty deň sme strávili zaslúženým oddychom na pláži v Durres. Žiaľ, v posledný, siedmy deň prišiel čas na rozlúčku, keďže programy skončili.

Strávili sme nádherný týždeň v Albánsku, organizátori a účastníci dali všetku energiu do úspešného týždňa, čo sa aj podarilo. Stretli sme skvelých ľudí a veľa sme sa naučili aj na workshopoch a aj jeden od druhého. Dúfame, že môžeme sa zúčastniť aj na ďalšie So keres, Europa?! podujatie a budeme sa zbohatnúť minimálne rovnakými, ak nie väčšími zážitkami.

MládeŽ z gemera v OSVIENČIME


Občianske združenie Ternipe bolo pozvané do poľského Osvienčimu, kde sa medzi 11. – 16. aprílom 2022 učili o rómskom holokauste. Akciu zorganizovala organizácia Phiren Amenca z Budapešti. Na prezentáciách sa zúčastnil vedúci združenia István Vavrek a 6 rómskych a nerómskych mladých ľudí, ktorí sa zoznámili aj s maďarskými, českými, bulharskými, macedónskymi, rumunskými, tureckými a španielskymi rómskymi a nerómskymi účastníkmi.

Aby sme sa zoznámili, deň po príchode organizátori vymysleli skvelé interaktívne, skupinové úlohy, takže do konca dňa sa všetci z 38 neznámych stali známy. Čas sme však netrávili len hraním hier, pretože sme sa rozprávali o rómskom holokauste a rómskom odboji, ako aj o udalostiach a krokoch, ktoré viedli k hrôzam koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nasledujúci deň sme vo svetle toho navštívili koncentračný tábor Auschwitz, ​​kde sme si prezreli expozície múzea. Prehliadka dojala každého, pretože na základe toho, čo sme videli a počuli, sme mohli nahliadnuť do hrôz, ktoré sa tam diali. Štvrtý deň sme navštívili koncentračný tábor Birkenau, kde sme si vypočuli ďalšie fakty a príbehy o nevinných mužoch, ženách a deťoch, ktorí sa tam dostali. Naša medzinárodná skupina zorganizovala spomienku pri pamätníku postavenom na mieste rómskych barakov. Obete sme si pripomenuli piesňou „Aušvicate hi kher báro“ a kvetmi. Posledný deň sa každý mohol podeliť o svoje pocity, zážitky a skúsenosti z uplynulých dní a následne sme uskutočnili spoločný brainstorming o boji proti rasizmu a rómskemu útlaku, aby sme v budúcnosti pomohli situácii a vnímaniu Rómov.

Počas týždňa sme sa veľa naučili, programy boli interaktívne, intenzívne a poučné. Dúfame, že minimálne rovnako dobré skúsenosti a poznatky budeme mať na seminároch o rómskom holokauste v nemeckom Buchenwalde a aj v izraelskom Jeruzaleme ešte v tomto roku.


Diana Filepová