KTO SME


Naše občianske združenie bolo založené v roku 2007. Založili ho vtedy ešte absolventi vysokých škôl, ktorí študovali hlavne pedagogiku. Dnes členovia OZ pracujú na materských, základných a na stredných školách. Od roku 2008 do roku 2015 sme implementovali veľmi úspešný program z Maďarskej republiky, program Tanoda (Doučovacie centrum) prvýkrát na Slovensku. Kvôli tomuto programu naše občianske združenie v roku 2014 bol nominovaný na Gypsy Spirit v kategórii osobnosť do prvej trojky ocenenia. Od roku 2008 do roku 2013 sme realizovali Rómsky mentorský projekt na Slovensku, kde sme pracovali na 15 školách na celom Slovensku. Pre žiakov na školách chodili prednášať o rómskej kultúre známe rómske osobnosti. Od roku 2017 do roku 2019 sme realizovali na Slovensku program Erasmus+, v ktorom sme vzdelávali učiteľov zo základných škôl o nových vyučovacích metódach. Tento projekt bol nominovaný na cenu Nívódíj v Erasmus+ v Maďarskej republike. Naše občianske združenie svoje činnosti špecializuje hlavne na vzdelávanie, ale pomocou našich členov, ktorí sú doma aj v mediálnom priestore a majú vzdelanie aj v tomto smere od roku 2021 budeme mať pilotný projekt na spustenie televízie pre maďarských hovoriacích Rómov na Slovensku. S názvom MADROM. V tomto roku naše občianske združenie je partnerom Roma Spirit, ktorý už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1566 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. V školskom roku 2021/2022 občianske združenie otvára štipendijný program pre 7 vysokoškolákov, 5 stredoškolákov z okresu Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca.

Ternipe od svojho založenia tvrdí, že „Vtedy môžme spraviť veľké veci, keď každý prinesie do tímu svoju pravdu a rozprávame sa o tom!”

„Akkor lesz valamiből nagy dolog, ha mindenki a saját igazságát hozza, egymásból építkezünk, megbeszéljük, és kialakul végül.“

 

 

 

Kontakty

 
Adresa

Ternipe - združenie pre rómsku mládež na Sr a Hu

Záhradná 414

Rimavská Seč

980 42

Slovensko

 
E-MAIL 
 
TELEFÓNNE čÍSLO