Roma mentor projekt


A Roma mentor projekt a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Roma Kulturális Programjának támogatásával a roma identitás művészeten és kultúrán keresztül történő feltárását és kutatását tűzte ki célul. A Roma Kulturális Program a romák kultúrájának befogadását és elismertetését hangsúlyozta, mindezzel a többség romákkal szembeni attitűdjén kívánt változtatni. Ennek jegyében a Roma Mentor Projekt a magyarországi folytatása mellett 2008-tól négy más, nagyszámú roma kisebbséggel bíró kelet-európai országban is bevezetésre került, köztük Szlovákiában is.
A Roma Mentor Projekt fő célja az volt, hogy a roma kultúra szakértőit iskolai csoportokkal, osztályokkal vagy közösségek gyerekcsapataival kapcsolja össze, hogy növeljék a gyerekek roma kultúráról való tudását, ezzel tudatosabbak és magabiztosabbak legyenek, valamint, hogy büszke, tanult és tehetséges roma példaképekkel találkozzanak, és töltsék el hasznosan szabadidejüket. Az OSI Budapest, Roma Kulturális Program, valamint a Ternipe Egyesület kialakított egy roma önkéntesekből álló csapatot, akik szívesen vállalkoztak a mentori feladatokra, és szívesen áldoztak havonta 4-6 órát szabadidejükből arra, hogy gyerekcsoportok részére délutáni foglalkozásokat szervezzenek és vezessenek le. A mentor-önkéntesek pedagógiai képzéséről egy professzionális tréning szervezet gondoskodott. A foglalkozásokra a mentorok kész ötletcsomagot kaptak, de a végleges munkatervet a mentorok, és a jelentkező intézmények közösen alakították ki. Az elkészült alkotásokból kiállítások, színdarabok, zenei előadások születtek.

A mentor foglalkozásokat a gyerekek a következő programokkal töltötték: rajzolás, festés, zenélés, kirándulás, kézműves foglalkozás, műhelymunka, táncos és zenés rendezvények, beszélgetések, meghívott előadókkal tervezett programok, versenyek és kísérleti programok, sportrendezvények, stb.

Szlovákiában a program 2008-tól 2013-ig zajlott összesen 15 helyszínen, közel 800 gyermek részvételével.