KEDVESHÁZ - TOVÁBBKÉPZÉSEK

 Mivel a projekt elsődleges célcsoportját a tanárok jelentik, a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Radnóti Alapiskola valamint a Radnóti Óvoda 25 pedagógusa vett részt februárban és májusban egy-egy ötnapos továbbképzésen. A továbbképzéseken a Kedvesház-pedagógia módszertanát sajátították el maguktól a módszertan megalkotóitól, Lázár Pétertől és Bordács Margittól. A továbbképzések olyan gyakorlati módszertani segítséget, a gyakorlatba átültethető és alkalmazható ismereteket nyújtottak a pedagógusoknak, amelyeket a pedagógusok a képzésekről hazatérve sikeresen beépítettek saját módszertanukba és eredményesen használják őket.

A továbbképzések magas szakmai színvonalon, jó hangulatban zajlottak, amihez hozzájárult mind az előadók szakmai felkészültsége és hitelessége, mind a tanárok lelkesedése és aktív részvétele.

1. továbbképzés: A „más“-ság, a roma kultúra megismerése

•A Kedvesház-pedagógia szabályrendszere
•Egyéni- és kulturális értékek és különbözőségek feltárását célzó megismerési módszerek
•A család felé küldött pozitív üzenetek hatásai
•Az élményszerző tanulás hatásai
•A „taníthatósági pillanat“-okat előidéző technikák
•A roma kultúrába történő bepillantás

2. továbbképzés:  

Közösségépítés és együtt-tanulás

Hídépítés intézmény és család között

•Az együttműködés közösségépítő hatása
•Az „együtt-tanuló csoportok“ létrehozásának és működtetésének technikái
•Az együtt-tanulás alapelvei
•A közösségépítés és együtt-tanulás stratégiája
•A tanulási típusok és stílusok gyakorlati hasznának megtapasztalása
•A megváltozott pedagógusszerepekbe történő bepillantás
•A szülőkkel való együttműködő partnerkapcsolat kiépítését szolgáló módszerek és technikák elsajátítása
•A „hídépítő családi nap“ saját élményű átélése
•A kooperatív technikák megismertetése a családi napok tervezéséhez és lebonyolításához