Tanoda

2008-ban, magyarországi minta alapján indult a Tanoda-program, amely kisebb megszakításokkal 2016-ig biztosított délutáni felzárkóztató foglalkozásokat hátrányos helyzetű roma tanulóknak az iskolai sikeresség elősegítése érdekében. A program Szlovákiában először valósult meg egyesületünk által. A Tanoda programjának megalkotásában a szendrőládi Bhim Rao Egyesület tanodája volt a minta. 

A foglalkozások kis csoportokban zajlottak tantárgyi felkészítés formájában a fő tantárgyakból (matematika, magyar nyelv, szlovák nyelv, angol, informatika). A tanodában a gyerekeknek szintén lehetőségük volt szabadidős foglalkozásokra is: rajz, zene, tánc, sport.

Ezenkívül a gyerekek és szülők felvilágosítást kaptak a továbbtanulási lehetőségekről, és az ösztöndíjak megpályázásával kapcsolatban. A szülők évente részesültek segélycsomagokban, amelyekben élelmiszert, illetve ruházati cikkeket kaptak. A gyerekek jutalomképpen nyári táborozáson vehettek részt, amelynek feltétele a tanodai foglalkozásokon való rendszeres részvétel, illetve a tanulmányi eredmények javulása volt.
A Tanoda-program a Roma Education Fund támogatásával működött 2008 és 2016 között, öt pályázati időszakban.

Több, mint 300 gyermeknek nyújtott támogatást az iskolai felzárkóztatásban.